Перейти на главную страницу
Поиск по сайту

Загальна характеристика системи травлення

Перелік питань до семестрового контролю іспит. Основні поняття фізіології: функції, механізми, процеси, реакції, подразнення, подразники. Анохіна у розвиток світової фізіології. Становлення і розвиток фізіології у ХІХ ст. Форми біологічної регуляції функцій в організмі, значення для організму. Роль зворотного зв’язку в регуляції. Рефлекс, види, ланки рефлекторної дуги, функції. Потенціал спокою, мезанізм походження, параметри, фізіологічна роль. Потенціал дії, механізм походження, параметри, фізіологічна роль. Загальна характеристика системи травлення транспорту йонів через мембрани клітин, значення для утворення електричних потенціалів. Йонні канали і помпи, відмінності. Механізми проведення збудження мієліновими та безмієліновими нервовими волокнами. Механізм передачі збудження через нервово-м’язовий синапс. Будова та властивості м’язових волокон. Механізм скорочення і розслаблення скелетних м’язів. Види м’язових скорочень: поодинокі та тетанічні; ізотонічні та ізометричні. Функції скелетних і гладких загальна характеристика системи травлення ’ язів, їх властивості. Нейрон, його будова, види, функції. Роль мікроглії у функціонуванні нейронів. Механізм та закономірності передачі збудження в центральних синапсах. Поняття про збуджувальний постсинаптичний потенціал. Механізм розвитку пресинаптичного і постсинаптичного гальмування. Інтегративна функція ЦНС: конвергенція, дивергенція, реверберація, домінування. Рухові рефлекси спинного мозку, рефлекторні дуги, фізіологічне значення. Провідникова функція спинного мозку. Залежність спінальних рефлексів від діяльності центрів головного мозку. Рухові рефлекси довгастого та середнього мозку, фізіологічне значення. Мозочок, його функції, симптоми ураження. Таламус і гіпоталамус, їх загальна характеристика системи травлення. Базальні ядра, функції, симптоми ураження. Сенсорні, асоціативні і моторні зони кори головного мозку, їх функції. Структурно-функціональна характеристика автономної нервової системи. Вплив симпатичної нервової системи на вісцеральні функції. Вплив парасимпатичної нервової системи на вісцеральні функції. Властивості гормонів, загальна характеристика системи травлення їх взаємодії та дії на клітини-мішені. Роль гіпоталамо-гіпофізарної системи у регуляції функцій ендокринних залоз. Роль гормонів щитоподібної залози у регуляції функцій організму. Роль гормонів підшлункової залози у регуляції функцій організму. Роль гормонів прищитоподібних залоз у регуляції функцій організму. Фізіологія жіночої статевої системи, функції статевих гормонів. Фізіологія чоловічої статевої системи, функції статевих гормонів. Роль гіпофізарно-наднирникової системи у регуляції неспецифічної адаптації організму до стресової ситуації. Основні впливи глюкокортикоїдів і мінералокортикоїдів на організм. Загальна характеристика системи крові. Склад і функції крові. Осмотичний тиск крові та його регуляція. Білки плазми крові, їх функціональне значення. Онкотичний тиск плазми крові та його роль. Кислотно-основний стан крові, роль буферних систем крові в підтриманні його сталості. Еритроцити, їх загальна характеристика системи травлення і функції. Види гемоглобіну і його сполук, фізіологічна роль, кількісні показники. Тромбоцити, фізіологічна роль, кількість. Судинно-тромбоцитарний гемостаз, механізм розвитку та фізіологічне значення. Коагуляційний гемостаз, механізм утворення та фізіологічне значення. Коагулянти, антикоагулянти, фактори фібринолізу, їх значення. Фізіологічна характеристика системи АВ0 крові. Умови сумісності крові донора та реципієнта. Фізіологічна характеристика резус-системи крові. Значення резус-належності під час переливання крові та вагітності. Загальна характеристика системи загальна характеристика системи травлення. Фактори, які забезпечують рух крові по судинах, його спрямованість та безперервність. Послідовність і швидкість проведення збудження у серці. Механізм скорочення та розслаблення міокарда. Походження зубців, сегментів та інтервалів ЕКГ. Серцевий цикл, його фази, фізіологічна роль. Тони серця, механізм походження, аналіз. Артеріальний пульс, його походження та аналіз. Внутрішньосерцевий механізм регуляції діяльності серця. Роль симпатичної та парасимпатичної регуляції серцевої діяльності. Гуморальна регуляція діяльності серця. Структурно-функціональні особливості різних відділів кровоносних судин. Артеріальний тиск, фактори, що визначають його величину, методи реєстрації. Механізм обміну рідини між кров’ю та тканинами. Нервова, гуморальна, місцева та центральна регуляція тонусу судин. Особливості кровообігу в судинах головного мозку та серця, їх регуляція. Особливості легеневого та печінкового кровообігу, їх регуляція. Рух лімфи у судинах. Загальна характеристика системи дихання. Біомеханіка вдиху і видиху. Роль негативного тиску у плевральній порожнині та сурфактанту для здійснення акту дихання. Показники зовнішнього дихання та їх оцінка. Дифузія газів у легенях, її механізми. Транспорт кисню та вуглекислого газу кров’ю. Дихальний центр, його будова та функції. Механізм першого вдиху новонародженої дитини. Роль рецепторів і вегетативної нервової системи у регуляції дихання. Регуляція зовнішнього дихання при фізичному навантаженні. Загальна характеристика системи травлення. Травлення у ротовій порожнині. Склад слини, її роль у травленні. Склад і властивості шлункового соку, механізм секреції, методи дослідження. Фази регуляції шлункової секреції: мозкова, шлункова, кишкова, їх механізм. Нервові та гуморальні механізми регуляції шлункової секреції. Рухова функція шлунка та її регуляція. Механізм переходу шлункового вмісту загальна характеристика системи травлення дванадцятипалу кишку. Склад і властивості підшлункового соку, методи дослідження. Механізм регуляції секреторної функції підшлункової залози. Склад і властивості жовчі. Регуляція та методи дослідження жовчовиділення у людини. Склад і властивості загальна характеристика системи травлення соку, регуляція його секреції. Порожнинне та мембранне травлення. Всмоктування у травному каналі. Рухова функція кишок, види скорочень, їх регуляція. Особливості травлення у товстій кишці. Забезпечення балансу енергії в організмі людини, методи його вивчення. Основний обмін, умови його визначення. Фактори, що впливають на основний обмін. Загальний обмін, метод його визначення, вплив факторів довкілля. Особливості білкового обміну в організмі. Азотистий баланс, його відхилення. Особливості вуглеводневого обміну в організмі людини. Особливості жирового обміну в організмі людини. Особливості водно-сольового обміну в організмі людини. Принципи складання загальна характеристика системи травлення раціону. Температура тіла людини, її добові коливання, смертельні межі, методи визначення. Роль терморецепторів та центру терморегуляції у механізмі терморегуляції. Шляхи віддачі тепла з організму. Загальна характеристика системи виділення. Роль нирок у процесах виділення. Фільтрація в клубочках, її регуляція. Канальцева реабсорбція та секреція, їх фізіологічні механізми та значення. Регуляція реабсорбції води та йонів натрію в канальцях нефронів. Сечовипускання та його регуляція. Сенсорні системи, їх загальна будова та функції. Смакова сенсорна система, її будова, функції, методи дослідження. Нюхова сенсорна система, загальна характеристика системи травлення будова, функції. Шкірна сенсорна система, види чутливості, будова, функції. Фізіологічні механізми болю та знеболення. Поняття про ноцицептивну та антиноцицептивну систему. Слухова сенсорна система, її будова та функції. Фізіологічні основи дослідження слухового аналізатора. Зорова сенсорна система, її будова та функції. Фізіологічні основи дослідження зорового аналізатора. Методи дослідження сприйняття кольорів. Безумовні рефлекси та інстинкти, їх біологічна роль. Умови утворення умовних рефлексів, їх відмінності від безумовних. Роль умовних рефлексів у життєдіяльності людини. Гальмування процесів вищої нервової діяльності. Пам’ять, види і механізм утворення. Потреби, мотивації та емоції, їх роль у формуванні поведінкових реакцій. Роль кори головного мозку у формуванні вищої нервової діяльності людини. Функціональна асиметрія кори великих півкуль головного загальна характеристика системи травлення. Інтегративна функція центральної нервової системи. Перша та друга сигнальні системи організму. Мова, її функції, фізіологічні основи формування. Типи вищої нервової діяльності людини за І. Сон, його види, фази, електрична активність кори, фізіологічні механізми.


Другие статьи на тему: 
Copyright © 2006-2016
artvoroshilov.ru